Algemene voorwaarden

1. IDENTITEIT VAN HET BEDRIJF

BVBA OFF SIDE CONSULTING
Beekstraat 13
8820 Torhout

E-mail: info@lalotti.be

BTW BE 0874768467

2. OVER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Elke bestelling impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden.

2.2 De minimumleeftijd om bij ons bestellingen te plaatsen is 18 jaar. Mocht je nog geen 18 jaar oud zijn, dan verzoeken we je vriendelijk om je ouders of wettelijke voogd te vragen om de bestelling te plaatsen. Als we merken dat er een bestelling wordt geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht voor om deze bestelling te weigeren.

3. UW BESTELLING PLAATSEN

3.1 U kunt een bestelling plaatsen door het bestelformulier op de website LaLotti in te vullen en op de betreffende verzendknop te klikken.

3.2 Wanneer u uw bestelling plaatst, ontvangt u een webordernummer.

3.3 Door een bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod om de producten te kopen die u onder deze voorwaarden heeft geselecteerd. Het is mogelijk dat we uw aanbod naar eigen goeddunken niet accepteren.

3.4 Als we uw bestelling accepteren, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door u een orderbevestiging per e-mail te sturen. Deze bevestiging is bindend op het moment dat we deze naar u verzenden. Als we uw bestelling niet kunnen accepteren, zullen we proberen contact met u op te nemen via telefoon of e-mail.

3.5 BVBA OFF SIDE CONSULTING kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een artikel.

3.6 In geval van niet tijdige betaling door de klant of problemen met eerdere bestellingen heeft BVBA OFF SIDE CONSULTING het recht de overeenkomst te ontbinden.

4. PRIJS

4.1 Onze prijzen zijn inclusief vermeld in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten (en indien van toepassing exclusief administratiekosten) tenzij anders vermeld.

4.2 De prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, daarna onder voorbehoud van wijzigingen.

5. BETALING

5.1 Betaling kan geschieden op een van de op de website aangegeven manieren.

5.2 BVBA OFF SIDE CONSULTING blijft eigenaar van de goederen totdat u ze volledig heeft betaald.

6. HERROEPINGSRECHT

6.1 In overeenstemming met de wet van 30 december 2013 betreffende boek VI van het Wetboek van economisch recht “marktpraktijken en consumentenbescherming”, heeft de consument het recht om BVBA OFF SIDE CONSULTING binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product schriftelijk te informeren dat hij of zij wenst af te zien van zijn / haar aankoop. We vragen je nadrukkelijk om het bijgevoegde retourformulier in te vullen en op te sturen.

6.2 Wij adviseren de consument om het geretourneerde product in de originele verpakking, in perfecte staat, terug te sturen. Als een artikel beschadigd wordt teruggestuurd, kan LaLotti van de consument een schadevergoeding eisen die in verhouding staat tot de waardevermindering die het artikel heeft ondergaan. (Artikel VI.51, §2 WER) Elke terugzending waarvan de afzender niet kan worden geïdentificeerd, zal worden geweigerd.

6.3 Bij het retourneren van een artikel zijn de verzendingskosten ten laste van de koper.

7. LEVERING

7.1 Wij leveren de producten die op uw orderbevestiging staan ​​vermeld. BVBA OFF SIDE CONSULTING kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor fouten gemaakt door de klant met betrekking tot het leverings- of factuuradres en voor eventuele laattijdige leveringen of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren als gevolg van die fout.

7.2 Eigendom van en risico van verlies met betrekking tot uw producten, gaat op u over bij aflevering van de producten op het adres vermeld in uw orderbevestiging.

7.3 Wanneer een product op voorraad is, wordt het binnen 3 tot 5 werkdagen in België op uw afleveradres geleverd. Dit afleverschema is een indicatie en dus niet bindend.

7.4 Leveringen vinden plaats tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag (behalve op feestdagen).

7.5 Indien een product niet op voorraad is, wordt de consument middels een e-mail op de hoogte gesteld van een andere leverdatum. Indien de consument het niet eens is met de vertraging, kan de bestelling worden geannuleerd of kan de consument een alternatief product bestellen. De prijs voor de geannuleerde bestelling wordt terugbetaald of, in het geval van een bestelling voor een alternatief product, wordt een nieuwe factuur gemaakt of gecrediteerd, rekening houdend met de prijs die is betaald voor het product dat wordt geannuleerd.

7.6 Indien wij niet binnen de afgesproken tijd kunnen leveren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld voordat de leveringstermijn afloopt. Indien wij niet binnen de afgesproken tijd leveren, kunt u besluiten uw bestelling te annuleren en krijgt u binnen 30 dagen na annulering uw geld terug.

7.7 Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor gevolgschade als gevolg van te late levering of niet-levering door de koeriersdienst die wij gebruiken.

8. GARANTIE

8.1 Zonder enig afbreuk te doen aan het verzakingsrecht, kan de consument gebruik maken van alle wettelijke garanties die bij de producten op onze website worden geleverd.

8.2 Wij garanderen dat onze producten passen bij uw bestelling en voldoen aan uw normale verwachtingen gezien de specificaties van het product.

8.3 BVBA OFF SIDE CONSULTING is niet aansprakelijk voor technische gegevens verstrekt door de producent of het leveringsbedrijf.

8.4 We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht zijn wij niet verplicht onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij gedurende de overmacht onze verplichtingen opschorten of kunnen wij de overeenkomst definitief ontbinden.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​iedere omstandigheid buiten onze wil die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Onder overmacht wordt verstaan: stakingen, brand, bedrijfsstoring, energieonderbreking, onderbrekingen in (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en / of het niet goed functioneren van onze website, niet-tijdige of niet-levering van de leveranciers of andere ingeschakelde derden.

10. Intellectuele eigendom

10.1 Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen elke communicatie wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij onze leveranciers of andere belanghebbenden liggen.

10.2 Het is verboden gebruik te maken van en / of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mogen tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurcombinaties, etcetera… niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande en expliciete schriftelijke toestemming.

11. Klachtenregeling

11.1 Mocht u toch klachten hebben over onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op via info@lalotti.be

Wij zullen er alles aan doen om uw klacht binnen 7 werkdagen te behandelen.

12. Meningsverschillen over recht en jurisdictie

12.1 We zullen proberen eventuele meningsverschillen snel en efficiënt op te lossen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met eventuele meningsverschillen omgaan en u wilt een gerechtelijke procedure voeren, dan moet u dat in België doen.

12.2 Op het contract is het Belgische recht van toepassing.

12.3 Het Online Dispute Resolution Platform, kortweg ODR, is een geschillencommissie voor online aan- en verkopen binnen de EU. De ODR is actief sinds 9 januari 2016 en fungeert als informatiecentrum over consumentenrechten en over buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Hier de link http://ec.europa.eu/odr

13. Pre summer sales

- De korting geldt voor de volledige zomer 21 collectie
- De korting wordt automatisch toegepast bij het afrekenen.
- Indien een online aangekocht product teruggezonden wordt, is de korting niet meer van toepassing indien er geen twee stuks behouden worden.

Het e-mailadres van onze website is info@lalotti.be

PRIVACYBELEID

Privacyverklaring BVBA OFF SIDE CONSULTING

Dit is de privacyverklaring van www.lalotti.be (hierna: LALOTTI). Op deze pagina laten we u weten welke persoonlijke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we uw gebruikservaring verbeteren. De informatie over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld en beveiligd. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

Welke gegevens verzamelen we?

•Naam

• Aflever- en factuuradres

•Rekeningnummer

•E-mailadres

•telefoonnummer

•Koopgedrag

•IP adres

• Surfgedrag

Waar gebruiken we deze informatie voor?

Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Om het contract met u uit te voeren;

• Om u te informeren over de bestelling die u heeft geplaatst;

• Om u een goede klantenservice te bieden;

• Om de website en bijbehorende technologieën te onderhouden en te optimaliseren;

• Marketingdoeleinden.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe worden deze gegevens gebruikt?

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoekers- en klikgedrag op de site. We proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Voor alle gegevens geldt dat deze worden gebruikt voor de met u gesloten overeenkomst. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van EL SORELLE of die van een derde partij. We zullen deze informatie niet combineren met andere persoonlijke informatie waarover we beschikken. EL SORELLE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt ​​er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van BVBA OFF SIDE CONSULTING. U dient zich ervan bewust te zijn dat BVBA OFF SIDE CONSULTING niet verantwoordelijk is voor privacyverklaringen van andere sites en bronnen. Door akkoord te gaan met de privacyverklaring op de homepage, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verwerken.

Bewaartermijn

BVBA OFF SIDE CONSULTING bewaart de persoonsgegevens zolang het bedrijf voortduurt of totdat er een verzoek tot vergetelheid / rectificatie wordt ingediend.

Derden
Door akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden gedeeld met derden. Met deze derde partijen hebben wij afspraken gemaakt of een verwerkersovereenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. We zullen geen gegevens delen met andere partijen dan degene die in dit artikel zijn opgenomen, tenzij BVBA OFF SIDE CONSULTING hiertoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Gegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

• Woo commerce en apps

•Accountant

• Google Analytics

• Facebook

• Instagram

• Pinterest

• Paypal

• Hostingdiensten

• Mollie

Veranderingen
deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele wijzigingen en / of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. U krijgt geen bericht wanneer de privacyverklaring wordt gewijzigd, het is daarom aan te raden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

• Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Het recht om persoonlijke gegevens over te dragen.

• Het recht op het recht om ‘vergeten’ te worden, hierbij worden al uw gegevens verwijderd die bij ons bekend zijn.

• Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die je van hen verwerkt in te zien.

• Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.

• Het recht om de verwerking te beperken: het recht om minder gegevens te laten verwerken.

• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Met andere woorden: het recht op een menselijke kijk op beslissingen.

• Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.

Als je een verzoek wilt doen voor een van bovenstaande rechten, kan je een e-mail sturen naar info@lalotti.be

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand.

Cookies

We verzamelen gegevens voor onderzoek om een ​​beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat we onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BVBA OFF SIDE CONSULTING of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Schakel cookies uit

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Echter

sommige functies en services op onze en andere websites werken mogelijk niet correct als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Aanpassen / uitschrijven nieuwsbriefservice

Onderaan elke mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Communicatie aanpassen / uitschrijven

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Voor vragen over de privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen:

info@lalotti.be

VERZENDING EN BEZORGING

Alle bestellingen worden verzonden vanuit ons magazijn in België.
Bestellingen passen door de brievenbus.

1. WANNEER LEVEREN WIJ?

BVBA OFF SIDE CONSULTING streeft ernaar om alle bestellingen binnen 1 - 5 dagen te verwerken en te verzenden, werkdagen indien het artikel beschikbaar is.

DPD bezorgt van maandag tot en met vrijdag.

2. VERZENDKOSTEN

BVBA OFF SIDE CONSULTING verzendt elke bestelling.

Voor zendingen onder de 100 euro rekenen wij 10 euro.

3. BEZORGT U IN MIJN LAND?

De volledige lijst kan worden gecontroleerd tijdens het afrekenen. Staat uw land of regio niet in de lijst, dan kunnen we helaas nog niet leveren in uw land of regio. We zullen in de toekomst hard blijven werken aan het toevoegen van landen.

Houd er rekening mee dat sommige regio's of staten zijn uitgesloten voor levering. Als je echt wilt weten of het mogelijk is om in jouw regio of provincie te bezorgen, controleer dit dan tijdens het afrekenen. Ook kunt u bij ons terecht.

2. WELKE VERZENDMETHODEN KAN IK KIEZEN?

Op dit moment bieden we alleen standaard verzending aan via lokale logistieke partners. Soms werken die logistieke partners samen met andere lokale distributeurs om ervoor te zorgen dat uw bestelling op tijd geleverd kan worden, dus het kan voorkomen dat u uw bestelling van een andere koeriersdienst ontvangt.

3. HOE LANG DUURT HET OM MIJN BESTELLING TE BEZORGEN?

Als je bestelling klaar is om verzonden te worden, ontvang je een verzendbevestiging per e-mail. Het kan even duren voordat de status van de zending correct wordt weergegeven op het bovenstaande adres.

België: 3 à 5 werkdagen

4. MOET IK DOUANE- EN / OF IMPORTKOSTEN BETALEN?

Afhankelijk van het land of de regio waarin u woont, is het mogelijk dat er bij aankomst van uw bestelling extra invoerbelastingen, btw, douanekosten of mogelijke tolgelden in rekening worden gebracht.

5. IS ER EEN MANIER OM MIJN BESTELLING TE VOLGEN?

Nee, vanwege de lage verzendkosten. Als u tracking wilt, neem dan contact met ons op voordat u uw bestelling plaatst.

6. KAN IK MIJN AFLEVERADRES WIJZIGEN?

Helaas is het niet mogelijk om uw afleveradres te wijzigen nadat uw bestelling is verzonden. Dus als je geen verzendbevestiging hebt ontvangen, kunnen we vaak nog je afleveradres wijzigen.

Als u net uw bestelling heeft doorgegeven en u realiseert zich dat u een fout heeft gemaakt, neem dan contact met ons op via ons contactformulier en geef ons de volgende informatie:

•Uw naam

•Jouw bestellingsnummer

• Het nieuwe complete (!) Afleveradres

We zullen onze uiterste best doen om de gegevens op tijd door te geven aan onze logistieke partner om het afleveradres te wijzigen.

Voordat u een bestelling plaatst, kunt u tijdens het afrekenen natuurlijk uw afleveradres wijzigen.

7. IK HEB MIJN BESTELLING NIET ONTVANGEN, WAT KAN IK DOEN?

Houd er rekening mee dat uw bestelling kan worden vertraagd door veiligheidsmaatregelen van de douane en dat wij geen invloed hebben op vertragingen bij de levering.

Als u een verzendbevestiging heeft ontvangen en het gevoel heeft dat uw bestelling niet binnen de opgegeven levertijd wordt geleverd, neem dan contact met ons op via ons contactformulier en wij zullen een onderzoek starten met onze logistieke partner. Dit kan enkele dagen duren en een terugbetaling of vervangende verzending kan pas na dit onderzoek of na 30 dagen worden uitgevoerd. Het kan even duren voordat de status van de zending correct wordt weergegeven op het bovenstaande adres.

8. RETOUREN

Als je niet helemaal tevreden bent met je aankoop, dan kan je op eigen kosten, retourneren binnen de 14 dagen na ontvangst van je bestelling. Het artikel moet in ongedragen en ongeschonden staat zijn.

Om je bestelling terug te zenden, volg je onderstaande stappen:

  1. Stuur een mail naar info@lalotti.be . Vergeet niet je ordernummer en het artikel te vermelden, zodat we jouw retour vlot kunnen verwerken en voorbereiden. 
  2. Het retourformulier, dat je terug kan vinden in de orderbestigingsmail, vul je in en stop je bij het artikel dat je wil retourneren.
  3. De retourzending kan je terugsturen naar LaLotti – Beekstraat 13    8820 Torhout.
  4. De terugbetaling gebeurt op dezelfde rekening waarmee het order is geplaatst. 

Niet-retourneerbare artikelen:
Cadeaubonnen

Restitutie (indien van toepassing)
We zullen u op de hoogte stellen bij afwijzing van uw retour artikel(en). 

Als de retour is goedgekeurd, wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt dit bedrag binnen de 3 werkdagen terug overgemaakt op uw rekening.

GESCHILLENBESLECHTING

Het Online Dispute Resolution Platform, of kortweg ODR, is een geschillencommissie voor online aan- en verkopen binnen de EU. De ODR is actief sinds 9 januari 2016 en fungeert als informatiecentrum over consumentenrechten en over buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Hier vindt u de website http://ec.europa.eu/odr

Het e-mailadres van onze website is info@lalotti.be